DisclaimerWebsite en E mail:
Deze website is in opdracht van de Sinterklaas Centrale gebouwd. Het is een ieder verboden om zonder toestemming van Sinterklaas Centrale Janse de teksten of ander materiaal te kopieren, publiceren of gebruiken. www.sinterklaascentralejanse.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel of welke vorm van schade dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze website of de pagina's. www.sinterklaascentralejanse.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de URL, sites, en pagina's die toegankelijk zijn door het volgen van de aangeboden links op de link pagina's. De e-mailberichten verzonden door www.sinterklaascentralejanse.nl en/of sinterklaascentrale@hotmail.com zijn slechts alleen bestemd voor correspondentie. Sinterklaascentralejanse.nl kan geen waarborg of de garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de informatie in onze e-mail berichten geven en kunnen derhalve daaruit geen verplichtingen op ons nemen.

Let op !! Een Sinterklaasbezoek is pas definitief van toepassing als er een schriftelijke ARTIESTENOVEREENKOMST is ontvangen, per post aan de hoofdboeker. Sinterklaascentrale Janse spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van data onvolledig en/of onjuist is. voor de actuele informatie betreft data kunt u bellen met de Sinterklaascentrale. www.sinterklaascentralejanse.nl verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. www.sinterklaascentralejanse.nl mag naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beeindigen. Sinterklaascentrale Janse alle rechten voorbehouden.

Reserveringen:
Voor reserveringen kunt u contact opnemen met de Sinterklaas Centrale. Kijk hiervoor op de bladzijde beschikbare data's. Reserveringen kunnen uitsluitend gedaan worden via de mail of telefonisch. Reserveren kan vanaf 15 augustus, voor deze datum worden reserveringen niet in behandeling genomen. Reserveringen gaan op volgorde van binnenkomende mails of telefoontjes. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een bepaalde datum of tijd als deze al door een ander gereserveerd is. Het is aan beide partijen om de gemaakte afspraken na te komen. Deze afspraken zullen schriftelijk worden vastgelegd in een Artiestenovereenkomst.

Betaling:
Betalingen worden besproken bij de reservering. Extra Kosten:Sinterklaas Centrale Janse is actief in de Regio Gooi en Vechtstreek. In deze regio worden geen reiskosten in rekening gebracht. Buiten deze regio is het ook mogelijk om te reserveren. Dit brengt echter extra reiskosten met zich mee. Mocht u speciale wensen hebben dan kan u deze altijd bespreken met ons.